این سوال بسیاری از مردم و جوانا در شرف سن ازدواج میباشد و میتوان گفت دغدغه جوانان میباشد چرا که آینده شان در گرو نتیجه مناسب همسریابی آنهاست.
برای اینکه جواب مناسب برای این سوال خود داشته باشند باید قبل از هر چیز به زندگی خود فکر کنند و انتظاراتی که از این زندگی دارند را برآورده سازند.برای اینکه در سایت همسریابی انتخاب درست داشته باشیم باید خوب بررسی کنیم که فرد مورد نظر چگونه انسانی است و آیا این شخص فردی است که ما از همسرگزینی برای آینده مان داریم.
به دلایل متعدد جواب این سوال سخت است ولی این دلیل نمیشود که بعد از بررسی های کامل دیگر سوء ظن داشته باشیم بلکه باید بعد از انتخاب همسر خود دیگر کلا خوش بین باشیم و تمام تلاش خود را جهت آرامش بیشتر خود و همسرمان انجام بدهیم.

ما میتوانیم سوالاتی از شخص مورد نظرمان بپرسیم مثلا در یک سایت همسریابی عضو شده ایم و میخواهیم سوال بکنیم میتوانیم درباره مسائل زیر بپرسیم:
1 -  سئوالات در خصوص مسئولیت پذیری و انجام وظایف فرد

2 -  انعطاف پذیری فرد
3 -  سئو الاتی در مورد ثبات فکری و احساسی فرد
4 - عقیده در مورد همسر آینده
5 - مسائل اقتصادی خانواده
6 - میزان استقلال یا وابستگی فرد
7 - مسائل اعتقادی و اخلاقی
8 - صفات شخصی و روانی
9 - دوستان
10 - خانواده
11 - سرگرمی وبرنامه برای ارتباطات درون خانواده
12 - برنامه ی تفریحات
اینکه کدام سایت همسریابی را برای امر همسریابی برگزینیم باید خوب تحقیق کنیم که کدام بهتر است.