آهنگ هایی که میخواهید گوش کنید مهم است بدانید که کدام آهنگ خوبه و بر جسم و روان شما اثر نامساعد نداشته باشد چرا که امروزه آهنگها هم مهم تلقی میشوند.
خواننده های مختلفی دارن میخوانند به هر روشی و صداهایی عجیب و غریب رواج یافته اند و برای همین امروزه با دانلود آهنگ جدید که در جاهای مختلفی است به راحتی میتوان به تازه های موسیقی دسترسی داشت و با این وجود باز باید گوش کرد و نظر داد.