داشتن یک دوست خوب همیشه بهترین حالت از داشتن یک زندگی خوب میباشد از آنجائیکه دوست انسان باید برایش نزدیک باشد چه بهتر که این دوست همسر او باشد اگر در سایت همسریابی کسی را انتخاب کردیم و سپس انشالله به ازدواج ختم شد باید سعی کنیم بهتین رفیق برای همسرمان باشیم.
بهترین رفیق یعنی غمخوار سختی ها و مشکلات و بزرگترین کمک کننده انسان در هنگام ناملایمات و شادی آفرین لحظات زندگی و برای اینکار یک همسریابی خوب لازم است یعنی برای انتخاب همسر باید با شناخت کامل اقدام نمود.
برای یک چنین شناختی بررسی موارد زیادی لازم است بررسی اینکه او چگونه فردی بوده است رفتار او در خانواده اش چطور بوده است یا با همسایگان و اطرافیان چه رفتاری داشته است برای همین باید به کیفیت همسری که انتخاب میکنیم بیشتر توجه کنیم و همسرگزینی درستی بکنیم.