سایت ها و مراکز همسریابی فراز و نشیب فروانی داشته اند و در شرایط کنونی با افت هر چه بیشتر روبرو هستند و برای بهتر شذن آنها باید در وسعت کار آنها نگاه کنیم. یک سایت همسریابی خوب باید دارای شرایط خوبی برای کاربران خود باشد و تسهیلاتی را برایشان فراهم سازد تا بصورت واقعی در زمینه هدف سایت که کمک برای ازدواج است فعالیت کنند.
برای همسریابی درست باید مراکزی که به آنها مراجعه میشود و یا افرادی که به آنها رجوع میشود دارای روابط عمومی بالایی باشند و در شرایطی که ما در آن قرار داریم برای تشکیل زندگی مشترک مشکلات دیگری نیز وجود دارد.
برای درک بیشتر این مشکلات باید خودمان را جای شخص مورد نظر که قصد انتخاب همسر و ازدواج را دارد قرار داده و تا حد امکان به او کمک کنیم.
به امید روزی که هیچ کس به خاطر مشکلات ظاهری زندگی مشترک آن را از دست ندهد و همه مردم جامعه خوشبخت باشند.