افراد مختلف در سایت های مسریابی مختلاف
با بوجود آمدن سایت همسریابی متنوع و مختلف  و در سطح بسیار گسترده دیگر این سایتها محلی خاص برای افراد خاص نیست بلکه افراد مختلف و با سطوح فرهنگ و تحصیلات مختلف در این سایت ها حضور دارند و دیگر نمیتوان گفت این سایتها همگی بد هستند و در مواردی ، همسریابی واقعی اتفاق میافتد و افراد مناسب نیز پیدا میشوند و میتوان همسریابی مناسبی کرد.
چرا که دیگر محدودیت ها کمتر شده و افراد حقیقی و با مشخصات و خصوصیات حقیقی نیز به قصد انتخاب همسر مناسب خود در این فضا وجود دارند.
در بین این سایتها بعضی با ارائه امکانات بخصوص و پیشرفته باعث جذب مخاطب بیشتری نیز میشوند مثلا طراحی پروفایل اختصاصی و پخش آهنگ در پروفایل و امکانات سنجش تفاهم واقعی باعث میشود این سایتها جذابیت بیشتری داشته باشند.
درست است که با موانعی روبرو شده اند ولی بالاخره باید قوانینی جهت حمایت از افراد و مراکزی که واقعا قصد ایجاد فضای مناسب برای همسریابی دارند اقداماتی صورت پذیرد.
تا فضا برای کسانی که فقط به قصد درآمد و سوء استفاده از این فضا وارد این عزصه شده اند راه را برای افراد فرصت طلب که در مملکت ما هم کم نیستند تنگ کرد و امکان رقابت بر سر کیفیت را برای همه فراهم کرد تا مردم خود انتخاب درست را انجام دهند وبه یکی از نیازهای اصلی که امروزه نیاز است پاسخ داده شود چرا که سایت همسریابی نیز منافاتی با معرفی افراد ندارد و منع این سایتها بدون ایجاد شرایط قانونی به نفع هیچکس نیست.